ویژگی های مهدکودک خوب
25
نوامبر

ویژگی های مهدکودک خوب برای کودکان

داشتن یک محیط سالم، تمیز، مرتب و فضایی که برای کودکان جذاب باشد از ویژگی های اولیه یک مهدکودک خوب است.  مهدکودک خوب، جایی است که به محیط زندگی ما نزدیک باشد رفت و آمد برای رسیدن به آن آنقدر سخت نباشد که کودک دلزده و آشفته شود و از رفتن به مهدکودک اجتناب کند. ویژگی های مهدکودک خوب از لحاظ محیط و امکانات، مطالب درسی، نحوه تدریس مربیان به شرح زیر می باشد.

محیط و امکانات 

  • یک محیط فیزیکی ایمن و بهداشتی
  • یک منطقه بازی بزرگ
  • دارای انواع اسباب بازی ها و منابع یادگیری
  • دارای امکانات جامع تدریس برای کودکان
  • یک محیط ترغیب کننده برای یادگیری

برنامه درسی مربیان

وجود یک مربی برای دو یا سه کودک که از مهم ترین شرایط یک مهدکودک خوب است . یک مربی که رسیدگی و توجه اش به کودکان بیشتر شود، بازدهی مناسبی برای آنها دارد. این مورد یکی از ویژگی های مهدکودک خوب است. در یک مهدکودک خوب مربیان  از زبان مادری کودکان به عنوان وسیله آموزش استفاده می کنند. آنها فعالیتهای یادگیری کودک محور را بر اساس توانایی های کودکان ترتیب می دهند. مربیان اجازه می دهند کودکان از طریق بازی ها و فعالیت ها با خوشحالی یاد بگیرند. آنها فعالیتهایی را برای توسعه مهارتهای اجتماعی و خلاقیت کودکان فراهم می کنند. معلمان هر روز موسیقی و فعالیت های بدنی کافی برای کودکان ترتیب می دهند.

ویژگی های مهدکودک خوب
ویژگی های مهدکودک خوب

یادگیری و تدریس

مراقبت و کنترل کودکان به وسیله مربی های زبده و آموزش فعالیت هایی که زمینه ساز و آماده کننده کودکان برای ورود به اجتماع، معاشرت با همسالان، آموزش اخلاقیات و مهارت های زندگی به وسیله متخصصان این امر (مربیان مهد کودک) است. معلمان باید به دانش و نگرش حرفه ای مجهز باشند و دوستانه و صبورانه با کودکان ارتباط برقرار کنند. آنها باید به کودکان برای انتخاب فعالیت هایشان، در هر زمان فرصت کافی بدهند. معلمان باید به تفاوت های فردی کودکان احترام بگذارند و از آنها مراقبت کنند. آنها از زوایای یادگیری و وسایل بازی استفاده موثری می کنند. تکالیف کودکان باید دارای محتوای متنوع و مطابق با توانایی های کودکان باشد.