رشد خلاقیت در کودکان
25
نوامبر

نقش مهدکودک در رشد خلاقیت کودکان

تعریف خلاقیت

خلاقیت آزادترین شکل ابراز خود است. هیچ چیزی رضایت بخش تر از این برای کودکان در مهدکودک نیست که بتوانند خود را آشکارا و بدون قضاوت ابراز کنند. بروز خلاقیت، ابراز احساسات و تجربیات شخصی، سبب پرورش سلامت عاطفی کودکان در مهدکودک می شود. تجربیاتی که کودکان در مهدکودک کسب می کنند، سبب رشد خلاقیت آنها می شود. خلاقیت با ایجاد فرصت هایی برای امتحان ایده های و روش های جدید تفکر و حل مسائل، سبب تقویت رشد ذهنی  کودکان می شود.

روشهای ایجاد خلاقیت

یافته های محققین، نشان می دهد که مهدکودک با تمام مؤلفه های آن باید شامل آموزش انواع کارهای فکری خلاق باشد. ساختار خلاقیت شامل اجزای شناختی و عاطفی است. کودکان در مهدکودک، یاد می گیرند که چگونه با انجام تصمیم گیری های خاص، خلاقیت خود را افزایش دهند. از آنجا که خلاقیت در انواع و سطوح مختلفی در بین بچه ها ظاهر می شود، این اهمیت دارد که مربیان به انواع و سطوح خلاقیت کودکان جایزه دهند. مربیان همچنین باید محیط  را آماده کنند تا هم کودکان و هم مربیان بتوانند برای خودشان یاد بگیرند و برنامه های آموزشی را بشناسند. در چنین کلاسهای آموزشی خلاق، مربیان با شور و شوق و بازی به آموزش کودکان می پردازند این  روش سبب یادگیری بهتر کودکان  می شود و آنها به تفکر عمیق، مطرح کردن سؤالات، دنبال کردن ‘ایده های بزرگ’ از دیدگاه های بسیاری ترغیب می کند.در این صورت کودکان درکشان را از مفاهیم برنامه آموزشی را به روشهای خاص خود نشان می دهند.

روشهای ایجاد خلاقیت در کودکان
روشهای ایجاد خلاقیت در کودکان

خلاقیت چگونه توسعه می یابد؟

خلاقیت عامل اصلی پیشرفت آدمی بوده و این ویژگی از کودکی در انسان شکل می گیرد و با تمرین و ممارست، می توان خلاقیت کودک را پروش داد. بیشتر تئوری ها نشان می دهد که خلاقیت در  کودکان، با تمایل طبیعی به فانتزی کردن، آزمایش و کشف محیط اطراف، پرورش می یابد. رشد خلاقیت ناهموار است، زیرا صفات و استعدادها تحت تأثیر محیط هر فرد و شانس زندگی او، با سرعتهای مختلفی توسعه می یابند.

مهدکودک خلاق

برای ایجاد مهدکودک خلاق،  تشویق بازی کودکان به شدت در رشد خلاقیت آنها موثر است. در واقع برای تسهیل تفکر خلاق، کودکان اغلب به “بازیگوشی” تشویق می شوند. بازی های تخیلی (مخصوصاً ایفای نقش) و انتخاب آزاد، به نظر می رسد از فعالیت های اصلی برای رشد خلاقیت هستند. کودکان هم به خلاقیت و هم به بازی نیاز دارند. تخیل، تفکر، حل مسئله، واگرایی تفکر، توانایی تجربه احساسات و انتخاب آزاد سبب بروز خلاقیت کودکان می شوند. برای شکوفایی خلاقیت در یک محیط آموزشی مهدکودک، لازم است کودکان در فرآیند یادگیری خودشان، فعالانه شرکت کنند. تحقیقات همچنین نشان می دهد که  بزرگسالان، می توانند در این فرآیند به کودکان کمک کنند تا مهارت در بازی های تخیلی خود را بهبود بخشند.

مربیان و آموزش خلاق

مربیان خلاق و آموزش خلاق در مهدکودک، از مؤلفه های مهم تقویت خلاقیت در کودکان هستند. بسیاری از نویسندگان، نقش برجسته معلم در ارائه تعادل مطلوب بین ساختار و آزادی بیان برای کودکان را تایید می کنند. آنها توضیح می دهند که چگونه مربیان می توانند کودکان را به ایجاد خلاقیت ترغیب کنند.

از طریق رفتارهایی مانند:

  • پرسیدن سؤالات باز
  • ایجاد ابهام
  • مدل سازی تفکر و رفتار خلاق
  • تشویق به انجام آزمایش و پشتکار
  • تعریف و تمجید از کودکانی که پاسخ های غیر منتظره ای ارائه می دهند.